top of page

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens bijzonder serieus en gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van dreamworkswss.com gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Dreamworkswss zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken m.u.v. van gemachtigde overheden.

Dreamworkswss verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer een contactformulier invult zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • voornaam

  • achternaam

  • e-mailadres

  • telefoon nummer

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Uw voornaam, achternaam en e-mailadres die u invult bij een contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze komen binnen via onze mail. Wanneer blijkt dat ons contact stopt worden uw gegevens direct verwijderd. Wanneer het contact verder loopt zullen uw gegevens na drie jaar verwijderd worden.

Uw gegevens op Dreamworkswss.com

Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven d.m.v. de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Uw e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en actief beheer van de website en beveiliging, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Uitschakelen en verwijdering

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

  • Functies die je altijd kunt instellen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden

  • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uwgegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via dreamworkswss@outlook.com

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Dreamworks
White Swiss
Shepherd dogs
bottom of page